דער וואָרט יסוד

דעמאָקראַסי איז זיך-רעגירונג

Harold Waldwin Percival