דער וואָרט יסוד

Thinking און צוקונפט

Harold Waldwin Percival